ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

"ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב" 

אנחנו מצווים ללבוש בגדי מלכות (בגדים יפים ,תחפושות , בגדי שבת) ולא בגדי יום יום .

אכן שמעתי אתמול הלכה בעניין .

ובכן זה הפשט , מה הנסתר הרי כל התורה היא פשט רמז דרש וסוד.

כדי להבין את זה צריך לזכור שכל מקום שבו כתוב במגילה המלך אחשוורוש שם מדובר על אחשוורוש אבל בכל מקום שכתוב המלך בלבד שם הכוונה היא לקב"ה .

כבר למדנו שהמגילה מדברת על הכל בהסתר .

אז במקרה של המשפט "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב"  אנחנו מבינים כי מדובר על הקב"ה .

עכשיו נבין מהו לבוש מלכות ?

הרי ברור לכולם כי הלבוש בעולם האמת הוא בעצם תוצאה של המעשים שלנו בעולם הזה.

כל המגילה מספרת על הגזרה שנגזרה בשמים על עם ישראל ולא ע"י המן הרשע שהוא כמובן לא פונקציה. 

והגזרה נגזרה כמובן בגלל מעשיהם של היהודים 74 שנה לאחר גלות בית ראשון 4 שנות איחור לחזרה לא"י והתחלת הגאולה , היהודים מתעכבים 

ובמקום להתאבל על איחור הגאולה ואובדן הבית שחרב ממשש 70 שנה לפני.

היהודים יושבים במשתה עם אחשוורוש , האוכל לא כשר ובנוסף לכל שותים בכלים של בית המקדש .

במקום לבכות על אבדן הבית מוותרים על הכל ומתחילים בהתבוללות עם הגויים .

מה שמציל את עם ישראל ומחזיר אותנו בעצם להיות עם סגולה זה בעצם דבקותו של מרדכי בקב"ה.

מרדכי לא כורע ולא משתחווה להמן , המן מחטיא את כולם ע"י שקשר לצווארו עבודה זרה ומכריח את היהודים להשתחוות. 

מרדכי שומר על יהדותו בגלוי ולא מפחד.

מרדכי מתנהג כיהודי אמתי כאשר שומע על הגזרה , קורע בגדיו ומתאבל.

מרדכי מציל את אחשוורוש.

מרדכי מוביל את אסתר לבצע את הצלת עם ישראל.

ועוד הרבה נסתרות במגילה .

כל מעשיו הטובים של מרדכי הם בעצם הלבוש הרוחני של מרדכי מלפני הקב"ה זהו לבוש מלכות ועטרת זהב

לכן יש לנו מספר מצוות חשובות (מקרא מגילה , מתנות לאביונים,"משתה" סעודת מצווה ושמחה,משלוח מנות) שהמצוות הן בעצם הלבוש שלנו לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה .

מי ייתן ונזכה לגאולה שלמה היום.

חג שמח

Friday the 12th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם