בית המקדש

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

בית המקדש הראשון

 

בית המקדש הראשון נבנה ע"י שלמה המלך עמד כ 490 שמה וחרב ב ט' באב  בשנת 422 לפני הספירה.

חרב על שלושה דברים :

1. עבודה זרה

2. גילוי עריות

3. שפיכות דמים

על העוונות הללו חרב בית המקדש הראשון ובני ישראל גלו ל 70 שנה בדיוק.

בית המקדש השני

לאחר 70 שנה עלו בני ישראל ובני את בית המקדש השני .

בית המקדש השני עמד 420 שנה.

חרב על הגרוע מכל :

שנאת חינם

 
Saturday the 13th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם