הישרדות העם היהודי

נכתב על ידי rephael
Friday the 6th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם