הישרדות העם היהודי

נכתב על ידי rephael
Wednesday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם