הישרדות העם היהודי

נכתב על ידי rephael
Thursday the 23rd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם