פרשת וישב

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת וישב "וישב יעקב בארץ מגורי אביו"
נראה כי יעקב הגיע לארץ והגיע הזמן להשתקע.
אבל לא עובר הרבה זמן ומתחילות בעיות כמו בכל משפחה ממוצעת.
הפרשה הזו מספרת לנו על יוסף , בן זקונים ,יושב לו בשלווה תמיד נראה טוב , האחים מבזים את בני בלהה, היה מספר לאביו כל הדברים הרעים שאחיו היו עושים. ממש כמו כל ילד המנותק מאחיו כי שונה מהם.(אמו אחרת, לא מזלזל בבני השפחות)
אביו מזהה את הפוטנציאל שבו ועושה לו כותונת פסים.

אחיו כמובן שונאים אותו גם כי שונה ("ברווזון מכוער") וגם כי הכל מצליח לו .
"ולא יכלו דברו לשלום" .

הקב"ה יודע את צדקתו ושולח ליוסף חלומות המבשרים לו כי לעתיד לבוא אחיו עוד ישתחוו לו.

כמובן שהם לא מתעוררים מחלום השנאה וממשיכים לצלול "ויוסיפו עוד שנא אותו על חלומותיו ועל דבריו.

בחלום השני שחולם יוסף על השמש והירח ואחד עשר כוכבים שמשתחווים לו מספר גם לאביו ,אביו גוער בו אך לא עושה מזה עניין כי יודע שיוסף צדיק והקב"ה יחליט מה לבסוף יהיה.
Monday the 18th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם