מה השם אלוקיך שואל מעמך

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי

את השאלה , "מה השם אלוקיך שואל מעמך" , אנחנו פוגשים כבר בפרשת כי עקב ,"והיה עקב תשמעון"

רמז גדול של משה רבנו , הוא אמנם אומר לאורך כל הפרשות בספר דברים מה צריך לעשות וממה צריך להיזהר .

אם ניקח  את העניין לזמננו , 

הרי כולנו חכמים, לא משתחווים לפסילים , לא הולכים לבעלי אוב , רובנו לא מתקרבים לאזהרות הגדולות.

יש כאן עניין גדול מאוד 

Thursday the 23rd. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם