בית המקדש בפתח

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
Thursday the 28th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם