בית המקדש בפתח

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
Friday the 5th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם