פרשת ואתחנן

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת ואתחנן
מספר משה לבני ישראל על התחנונים שלו לקב"ה כדי להיכנס לארץ.
מפרשה זו אנחנו למדים מספר דברים :
1. כמה חשוב להיכנס לארץ. אפילו יוסף ביקש שיעלו את עצמותיו לארץ.
2. גם צדיקים כמו משה מתפללים ומתחננים לקב"ה , משה התפלל 515 תפילות לקב"ה כדי שיכניסו לארץ.
3. גם תפילות מרובות של אנשים זכאים לא תמיד משנות את החלטתו של הקב"ה .
4. החלטותיו של הקב"ה תמיד נכונות יותר.
5. גם כשאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים חשוב מאוד להבין שאנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו והקב"ה זימן 
   והכל לטובה.
6. גם כשהתוצאות לא לפי בקשתנו אנחנו לא שוברים את הכלים וממשיכים להפיק את המיטב מהמצב.
Sunday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם