מאמרים

שומר שבת

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי 

Monday the 18th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם