שמיני עצרת | שמחת תורה

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
החג שחותם את תקופת החגים 
חודש תשרי נקרא החודש השביעי משמע החג שבע במצוות ,ארוחת ראש השנה,סליחות ,כיפור,סוכה,ארבעת המינים .

יום שמיני עצרת ,בלי שופר , בלי סוכה , בלי שופר , בלי שום דבר גשמי .
" נגילה ונשמחה בך " 
לאחר כל המצוות החומריות יש לנו זכות למצווה רוחנית ,חג ללא חומריות , אנחנו והקב"ה ולסיום שמחת תורה .


Sunday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם