ארבעת המינים

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
ארבעת המינים - סמל לאחדות העם

כל אחד מארבעת-המינים מאופיין בתכונות מיוחדות, ויחד הם מסמלים את עם- ישראל.
אתרוג - יש בו טעם (בהיותו פרי) וגם ריח טוב.
לולב - טעם יש לו (פרי התמר) אך ריח אין לו.
הדס - יש לו ריח אך אין לו טעם.
ערבה - אין לה לא טעם ולא ריח.
חלוקה זו מסמלת את כל הסוגים שבעם-ישראל:
טעם וריח - אלה היהודים, שיש בהם גם תורה וגם מעשים טובים.
טעם בלי ריח - יהודים בעלי תורה, שאינם עוסקים כל-כך במעשים טובים.
ריח בלי טעם - בעלי מעשים טובים, אך אין להם תורה.
לא טעם ולא ריח - אלה היהודים, שלא הגיעו לא לתורה ולא למעשים טובים.

שמא תאמר: רוצה אני רק את בעלי התורה ובעלי המעשים הטובים; אין רצוני במי שאין בו תורה או מעשים טובים, ובוודאי איני רוצה שום קשר עם מי שאין לו לא תורה ולא מעשים טובים.

אומרת לנו התורה:
באתרוג בלבד אינך יכול לקיים את המצווה; אף לא בצירוף הלולב וההדס. עליך לקחת איתך גם את הערבה, זו שאין בה לא טעם ולא ריח, ולהצמידה אל הלולב וההדס והאתרוג. רק כאשר כל הסוגים הללו יהיו חבוקים ומאוחדים _ תוכל לגשת אל הבורא ולקיים את המצווה.
אין יהודי שהוא 'מחוץ למחנה'!

בנוסף לכל הנאמר חשוב לציין : אתרוג קל לזיהוי , לולב קל לזיהוי, הדס קל לזיהוי .
עם הערבה קל להתבלבל רק מי שמאוד מכיר ומקפיד ובודק יודע לוודא שזוהי באמת ערבה .
המסר הוא : למרות שקל מאוד להתבלבל ולחשוב שיהודי שאין בו תורה ומעשים טובים הוא דומה לגוי ,הקב"ה אומר לנו לא יש בכל יהודי נשמה אלוהית טהורה וזה השוני שלנו מהגויים. 

חג שמח

 

Sunday the 29th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם