פרשת השבוע | ישראלי מודרני

פרשת וייקץ

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בחלום פרעה
Friday the 6th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם