פרשת השבוע | ישראלי מודרני

פרשת וייקץ

נכתב על ידי רונן שמואל הלוי
בפרשת השבוע אנחנו נתקלים בחלום פרעה
Thursday the 28th. PointLink. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ברצוני ליתנה וישראל לך והודיעם